มิตรไมตรีก้าวสู่บริการสุขภาพระดับนานาชาติ

มิตรไมตรีคลินิก

AECเยี่ยมชมดูงาน การบริการในมิตรไมตรี

 

 

 

 

 

 

 

Print

 

มิตรไมตรีก้าวสู่บริการสุขภาพระดับนานาชาติ

ก้าวเข้าสู่มาตราฐานความเป็นเลิศในด้านงานบริการสาธารณสุขไทย สู่ระดับ AEC
บริษัทมิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด ได้รับเกียรติต้อนรับ การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

จากคณะสุขภาพ ประชาคมอาเซียน ในวันที่27มิถุนายน พ.ศ.2559
ท่ามกลางบรรยากาศ แห่งมิตรภาพรอยยิ้มและ ความตั้งใจอันดี อันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ด้วยปณิธาน ให้บริการดูแลรักษา เข้าถึงผู้คนทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ ด้วยบริการ ที่ดีเลิศ

Comments

comments