วัคซีนเข็มรวม หรือ วัคซีนรวม 6 โรค จะฉีดให้เด็กภายในเข็ […]